Storkortvinger

Storkortvinger
Ontholestes tessellatus
Ontholestes tessellatus
Vitenskapelig(e)
navn:
Staphylininae
Latreille, 1802
Norsk(e) navn: storkortvinger[1]
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyr
Rekke: Leddyr
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Kortvinger
Antall arter: ca. 6600, 143 i Norge
Habitat: terrestrisk
Utbredelse:
Delgrupper:
 • Staphylinus
 • Ocypus
 • Philonthus
 • Gabrius
 • Quedius
 • Platydracus
 • Xantholinus
 • Othius

Storkortvinger (Staphylininae) er en artsrik (ca. 6600 kjente arter fordelt på 280 slekter) gruppe av biller som hører til familien kortvinger (Staphylinidae).[2] Gruppen omfatter de største artene i kortvinge-familien, men også en del ganske små arter. Disse billene finner man ofte ved møkk, kadavere eller annet råtnende materiale, men de lever ikke av dette, derimot er de rovdyr som spiser ulike slags smådyr de finner der.

Utseende

Middelsstore til store (3 – 40 mm), vanligvis slanke biller, ofte glinsende svarte eller mørkebrune, dekkvingene er rødlige hos mange arter. Hodet er fremoverrettet og noe flatt, ovalt eller firkantet i omriss. Fasettøynene er vanligvis ganske små og flate, men noen arter i slekten Quedius har fasettøyne som dekker det meste av hodets sider. Kjevene (mandiblene) er ofte lange og sigdformede, særlig hos de større artene. Antennene er jevntykke uten en tydelig avsatt kølle, som oftest ganske tynne, men temmelig korte og tykke hos noen av de store artene i slekten Staphylinus. Brystskjoldet (pronotum) er hvelvet og vanligvis minst så langt som bredt. Hos de fleste artene er det blankt uten hår bortsett fra noen få oppstående børstehår, men hos Staphylinus og noen nærtstående slekter er det matt og fint hårkledt. Dekkvingene er vanligvis noe bredere (til sammen) en brystskjoldet, med tydelige skuldre, og vanligvis med fine, flattliggende hår. Hos mange arter er dekkvingene rødlige, hos andre svarte, ofte med en svak metallglans. Bakkroppen er lang og sylindrisk, vanligvis kraftig punktert, ofte med flekker av tette, filtaktige hår. Beina er korte og kraftige. Hos hannene er de innerste leddene av forføttene (føttene på frembeina) oftest noe utvidet, slik at kjønnene kan skilles på formen til frembeina.

Levevis

Storkortvingene finnes ofte på kadavere, ved møkk eller i kompost, og man kunne gjerne tro at de lever av dette, men det stemmer ikke. De er rovdyr som spiser fluelarver og andre smådyr som lever på det råtnende materialet. De voksne billene løper omkring og flyr også godt. Medlemmene i gruppen Xantholinini er lange og tynne med korte bein, og fører en noe mer underjordisk tilværelse, i likhet med gruppen smalkortvinger (Paederinae). Medlemmene av slekten Quedius er gjerne typiske skogsinsekter, mange kan finnes på og ved sopp, noen er også knyttet til hule trær. De fleste artene i den artsrike slekten Philonthus finnes ved gjødsel, og de er ganske tallrike på beitemark. Slektene Staphylinus, Ocypus og Platydracus omfatter noen ganske store arter, svarte, ofte med røde dekkvinger. Meget vanlig er Staphylinus erythropterus, 14 – 18 mm lang med røde dekkvinger. Denne arter spiser blant annet snegleegg og smellerlarver (kjølmark) og kan være nyttig i land- og hagebruk ved at den er med på å holde bestandene av skadedyr nede. Creophilus maxillosus, som er ca. 12 mm lang, svart med gråflekkede dekkvinger og meget store kjever, er vanlig ved kadavere. Om man plukker opp en storkortvinge vil den gjerne kaste opp sitt illeluktende mageinnhold, som trolig tjener som et salgs kjemisk forsvar.

Systematisk inndeling / antall norske arter

Creophilus maxillosus
Philonthus spinipes
Staphylinus erythropterus
Treliste
 • Ordenen biller, Coleoptera
  • Underordenen Polyphaga
   • Overfamilien åtsel- og rovbiller, Staphylinoidea
    • Familien kortvinger (Staphylinidae) Latreille, 1802
     • Underfamilien storkortvinger, Staphylininae Latreille, 1802
      • Stammen Arrowinini
       • Slekten Arrowinus Bernhauer, 1935
       • Slekten †Paleowinus Solodovnikov & Yue, 2013 (fossil)
      • Stammen Coomaniini
       • Slekten Coomania Cameron, 1939
      • Stammen Diochini
       • Slekten Antarctothius Coiffait & Saiz, 1969
       • Slekten Diochus Erichson, 1839
      • Stammen Maorothiini
       • Slekten Maorothius Assing, 2000
      • Stammen Othiini
       • Slekten Atrecus Jacquelin du Val, 1856 – tre arter i Norge
       • Slekten Caecolinus Jeannel, 1923
       • Slekten Othius Stephens, 1829 – fem arter i Norge
       • Slekten Parothius Casey, 1906
      • Stammen Platyprosopini
       • Slekten Platyprosopus Mannerheim, 1830
      • Stammen Staphylinini Latreille, 1802
       • Understammen Acylophorina
        • Slekten Acylohsellus Smetana, 1995
        • Slekten Acylophorus Nordmann, 1837 - i Norge:
        • Slekten Amacylophorus Smetana, 1971
        • Slekten Anaquedius Casey, 1915
        • Slekten Anchocerus Fauvel, 1905
        • Slekten Australotarsius Solodovnikov & Newton, 2009
        • Slekten †Eolophorus Brunke, Żyła & Solodovnikov, 2019 (fossil)
        • Slekten Hemiquedius Casey, 1915
        • Slekten Paratolmerus Cameron, 1932
        • Slekten Stevensia Cameron, 1932
        • Slekten Turgiditarsus Schillhammer, 1997
       • Understammen Afroquediina
        • Slekten Afroquedius Solodovnikov, 2006
        • Slekten Valdiviodes Smetana, 1981
       • Understammen Algonina
        • Slekten Algon Sharp, 1874
        • Slekten Barypalpus Cameron, 1932
       • Understammen Amblyopinina
        • Slekten Amblyopinodes Seevers, 1955
        • Slekten Amblyopinus Solsky, 1875
        • Slekten Cheilocolpus Solier, 1849
        • Slekten Chilamblyopinus Ashe & Timm, 1988
        • Slekten Ctenandropus Cameron, 1926
        • Slekten Devilleferus Shaw & Solodovnikov, 2017
        • Slekten Edrabius Fauvel, 1900
        • Slekten Heterothops Stephens, 1829 – tre arter i Norge
        • Slekten Loncovilius Germain, 1903
        • Slekten Megamblyopinus Seevers, 1955
        • Slekten Mimosticus Sharp, 1884
        • Slekten Myotyphlus Fauvel, 1883
        • Slekten Natalignathus Solodovnikov, 2005
        • Slekten Philonthellus Bernhauer, 1939
        • Slekten Quediocafus Cameron, 1945
        • Slekten Quediomimus Cameron, 1948
        • Slekten Quediopsis Fauvel, 1878
        • Slekten Rolla Blackwelder, 1952
        • Slekten Sphingoquedius Bernhauer, 1941
       • Understammen Anisolinina
        • Slekten Amelinus Bernhauer, 1915
        • Slekten Amichrotus Sharp, 1889
        • Slekten Anisolinus Sharp, 1889
        • Slekten Barygnathus Bernhauer, 1902
        • Slekten Bombylodes Fauvel, 1904
        • Slekten Diatrechus Bernhauer, 1911
        • Slekten Hesperoschema Scheerpeltz, 1965
        • Slekten Hesperosoma Scheerpeltz, 1965
        • Slekten Janalia Janák, 2018
        • Slekten Misantlius Sharp, 1885
        • Slekten Pammegus Fauvel, 1895
        • Slekten Philomyceta Cameron, 1944
        • Slekten Tolmerinus Bernhauer, 1923
        • Slekten Trigonopalpus Cameron, 1951
        • Slekten Tympanophorus Nordmann, 1837
       • Understammen Antimerina
        • Slekten Antimerus Fauvel, 1878
       • Understammen †Baltognathina (fossil)
        • Slekten †Baltognathus Brunke, Żyła & Solodovnikov, 2019
       • Understammen Cyrtoquediina
        • Slekten Astrapaeus Gravenhorst, 1802
        • Slekten Bolitogyrus Chevrolat, 1842
        • Slekten Cyrtoquedius Bernhauer, 1917
        • Slekten Parisanopus Bréthes, 1900
        • Slekten Quwatanabius Smetana, 2002
        • Slekten Sedolinus Solodovnikov, 2006
       • Understammen Erichsoniina
        • Slekten Erichsonius Fauvel, 1874 - i Norge:
         • Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802)
       • Understammen Hyptiomina
        • Slekten Holisus Erichson, 1839
       • Understammen Indoquediina
        • Slekten Indoquedius Blackwelder, 1952
       • Understammen Philonthina
        • Slekten Actinomorphus
        • Slekten Actinus
        • Slekten Afrorabigus
        • Slekten Agacerus
        • Slekten Atopocentrum
        • Slekten Belonuchus
        • Slekten Bisnius
        • Slekten Cafius - i Norge:
         • Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806)
        • Slekten Chroaptomus
        • Slekten Craspedomerus
        • Slekten Delgadobius
        • Slekten Diplostictus
        • Slekten Eccoptolonthus
        • Slekten Ecitophytes
        • Slekten Flohria
        • Slekten Gabriopalpus
        • Slekten Gabrius Curtis, 1829 – ganske små arter, 12 funnet i Norge
        • Slekten Gabronthus - i Norge:
         • Gabronthus thermarum (Aubé, 1850)
        • Slekten Glyphesthus
        • Slekten Hasumius
        • Slekten Hesperomimus
        • Slekten Hesperopalpus
        • Slekten Hesperus
        • Slekten Hybridolinus
        • Slekten Ioma
        • Slekten Jurecekia
        • Slekten Konradus
        • Slekten Laetulonthus
        • Slekten Leptopeltoides
        • Slekten Leptopeltus
        • Slekten Leucitus
        • Slekten Linoderus
        • Slekten Moeocerus
        • Slekten Mysolius
        • Slekten Neobisnius Ganglbauer, 1895 – to arter i Norge
        • Slekten Neoleucitus
        • Slekten Neopescolinus
        • Slekten Nephronthus
        • Slekten Odontolinus
        • Slekten Ophionthus
        • Slekten Orthidus
        • Slekten Pachypelmopus
        • Slekten Paederallus
        • Slekten Paederomimus
        • Slekten Paracraspedomerus
        • Slekten Pescolinus
        • Slekten Peucoglyphus
        • Slekten Phileciton
        • Slekten Philonthoblerius
        • Slekten Philonthus Curtis, 1829 – 46 arter funnet i Norge (inkludert Paragabrius)
        • Slekten Phucobius
        • Slekten Platyschema
        • Slekten Prianophthalmus
        • Slekten Pridonius
        • Slekten Prionopedinus
        • Slekten Proxenobius
        • Slekten Pseudocraspedomerus
        • Slekten Pseudomoeocerus
        • Slekten Pseudophilonthus
        • Slekten Pterygolaetus
        • Slekten Rabigus
        • Slekten Remus - i Norge:
         • Remus sericeus Holme, 1837
        • Slekten Scelotrichus
        • Slekten Shaverdolena
        • Slekten Sphaeriolinus
        • Slekten Sternotoxus
        • Slekten Taxiplagus
        • Slekten Thinocafius
        • Slekten Trachyphilonthus
        • Slekten Trapeziderus
        • Slekten Tropiopterius
        • Slekten Xanthodermus
        • Slekten Xenobius
       • Understammen Philothalpina
        • Slekten Philothalpus Kraatz, 1857
       • Understammen Quediina
        • Slekten Anthosaurus Smetana, 2015
        • Slekten Euryporus Erichson, 1839 – i Norge
         • Euryporus picipes (Paykull, 1800)
        • Slekten Korgella Özdikmen, 2005
        • Slekten †Laevisaurus Brunke, Żyła & Solodovnikov, 2019 (fossil)
        • Slekten Pseudorientis Watanabe, 1970
        • Slekten Quedionuchus Sharp, 1884
        • Slekten Quedius Stephens, 1829 – 32 arter i Norge
        • Slekten Quelaestrygon Smetana, 1999
        • Slekten Quemetopon Smetana, 2015
        • Slekten Queskallion Smetana, 2015
        • Slekten Quetarsius Smetana, 1996
        • Slekten Velleiopsis Fairmaire, 1882
       • Understammen Staphylinina
        • Slekten Abemus
        • Slekten Agelosus
        • Slekten Apecholinus
        • Slekten Apostenolinus
        • Slekten Aulacocypus
        • Slekten Bafutella
        • Slekten Boothia
        • Slekten Cafioquedus
        • Slekten Collocypus
        • Slekten Creophilus - i Norge:
         • Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)
        • Slekten Cyanocypus
        • Slekten Dinothenarus - i Norge:
         • Dinothenarus pubescens (Degeer, 1774)
        • Slekten Emus
        • Slekten Eucibdelus
        • Slekten Euristus
        • Slekten Guillaumius
        • Slekten Hadropinus
        • Slekten Hadrotes
        • Slekten Leistotrophus
        • Slekten Liusus
        • Slekten Menoedius
        • Slekten Miobdelus
        • Slekten Naddia
        • Slekten Nelmanwaslus
        • Slekten Ocychinus
        • Slekten Ocypus Samouelle, 1819 – ni arter i Norge
        • Slekten Ontholestes Ganglbauer, 1895 – to arter i Norge
        • Slekten Palaestrinus
        • Slekten Pancarpius
        • Slekten Paragastrisus
        • Slekten Parapalaestrinus
        • Slekten Paraphytolinus
        • Slekten Philetaerius
        • Slekten Physetops
        • Slekten Phytolinus
        • Slekten Platydracus Thomson, 1858 – tre arter i Norge
        • Slekten Protocypus
        • Slekten Protogoerius
        • Slekten Rhynchocheilus
        • Slekten Saniderus
        • Slekten Sphaerobulbus
        • Slekten Sphaeromacrops
        • Slekten Staphylinus Linnaeus, 1758 – tre arter i Norge
        • Slekten Tasgius
        • Slekten Thinopinus
        • Slekten Thoracostrongylus
        • Slekten Trichocosmetes
        • Slekten Wasmannellus
       • Understammen Tanygnathinina
        • Slekten Atanygnathus Jakobson, 1909
       • Understammen Xanthopygina
        • Slekten Darwinilus
        • Slekten Dysanellus
        • Slekten Elecatopselaphus
        • Slekten Elmas
        • Slekten Gastrisus
        • Slekten Glenus
        • Slekten Haematodes
        • Slekten Isanopus
        • Slekten Lendatus
        • Slekten Nausicotus
        • Slekten Nordus
        • Slekten Ocyolinus
        • Slekten Oligotergus
        • Slekten Paraxenopygus
        • Slekten Peripus
        • Slekten Phanolinopsis
        • Slekten Phanolinus
        • Slekten Plociopterus
        • Slekten Scaponopselaphus
        • Slekten Scariphaeus
        • Slekten Smilax
        • Slekten Styngetus
        • Slekten Terataki
        • Slekten Torobus
        • Slekten Triacrus
        • Slekten Tricholinus
        • Slekten Trigonopselaphus
        • Slekten Xanthopygus
        • Slekten Xenopygus
        • Slekten Zackfalinus
       • Usikker plassering
        • Slekten Amazonothops Shaw, Orlov & Solodovnikov, 2020
      • Stammen Xantholinini Erichson, 1839
       • Slekten Achemia
       • Slekten Achmonia
       • Slekten Adamanthea
       • Slekten Adhavara
       • Slekten Afrus
       • Slekten Agaporina
       • Slekten Agerodes
       • Slekten Agoreina
       • Slekten Agrodes
       • Slekten Ahrimania
       • Slekten Aleutia
       • Slekten Alexyrea
       • Slekten Allolinus
       • Slekten Allotrichus
       • Slekten Amharina
       • Slekten Andamania
       • Slekten Andelis
       • Slekten Archaites
       • Slekten Arnaldolinus
       • Slekten Atopolinus
       • Slekten Australinus
       • Slekten Balchis
       • Slekten Bathyllia
       • Slekten Belinga
       • Slekten Bruxneria
       • Slekten Byziniella
       • Slekten Capesia
       • Slekten Chaetocinus
       • Slekten Crinolinus
       • Slekten Cylindrinus
       • Slekten Dactylaptatus
       • Slekten Denon
       • Slekten Dibothroglyptus
       • Slekten Dinoxantholinus
       • Slekten Domea
       • Slekten Eachamia
       • Slekten Edulia
       • Slekten Elapheia
       • Slekten Elitheya
       • Slekten Emathidis
       • Slekten Endymathis
       • Slekten Enervia
       • Slekten Erymus
       • Slekten Eulissus
       • Slekten Faxilla
       • Slekten Gauropterus - i Norge:
        • Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787)
       • Slekten Grevillia
       • Slekten Guineella
       • Slekten Guineodinella
       • Slekten Gyrohypnus Leach, 1819 – fire arter i Norge
       • Slekten Habrolinus
       • Slekten Hesperolinus
       • Slekten Heterocinus
       • Slekten Heterolinus
       • Slekten Himmala
       • Slekten Holocorynus
       • Slekten Homalolinus
       • Slekten Homorocerus
       • Slekten Hypnogyra
       • Slekten Indolinus
       • Slekten Indomorphus
       • Slekten Kamilaroius
       • Slekten Lepitacnus
       • Slekten Leptacinellus
       • Slekten Leptacinus Erichson, 1839 – fem arter i Norge
       • Slekten Leptomicrus
       • Slekten Leurocorynus
       • Slekten Linohesperus
       • Slekten Linosomus
       • Slekten Liotesba
       • Slekten Lissohypnus
       • Slekten Lithocharodes
       • Slekten Maharadja
       • Slekten Mahavana
       • Slekten Manilla
       • Slekten Medhiama
       • Slekten Megalinus
       • Slekten Metocinus
       • Slekten Metolinus
       • Slekten Metosina
       • Slekten Microafra
       • Slekten Microleptus
       • Slekten Microlinus
       • Slekten Milichilinus
       • Slekten Mitomorphus
       • Slekten Neohypnus
       • Slekten Neoleptacinus
       • Slekten Neoxantholinus
       • Slekten Nepalinus
       • Slekten Nilla
       • Slekten Notolinopsis
       • Slekten Nudobius - i Norge:
        • Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806)
       • Slekten Oculolabrus
       • Slekten Otagonia
       • Slekten Oxybleptes
       • Slekten Pachycorynus
       • Slekten Pahanghella
       • Slekten Paracorynus
       • Slekten Paratesba
       • Slekten Paulianella
       • Slekten Phacophallus - i Norge:
        • Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827)
       • Slekten Platydromus
       • Slekten Plochionocerus
       • Slekten Pseudocorynus
       • Slekten Pseudoxantholinus
       • Slekten Queenslandina
       • Slekten Renda
       • Slekten Sagarmatha
       • Slekten Scytalinus
       • Slekten Sengenia
       • Slekten Sinichella
       • Slekten Someira
       • Slekten Somoleptus
       • Slekten Spaniolinus
       • Slekten Stenistoderus
       • Slekten Stenolinus
       • Slekten Stictolinus
       • Slekten Sulawesina
       • Slekten Sumatera
       • Slekten Sylea
       • Slekten Symilla
       • Slekten Talliella
       • Slekten Tamilla
       • Slekten Tesba
       • Slekten Tetraulacus
       • Slekten Thyreocephalus
       • Slekten Tralichia
       • Slekten Ulisseus
       • Slekten Vulda
       • Slekten Waitatia
       • Slekten Walesia
       • Slekten Whangareiella
       • Slekten Xanthocorynus
       • Slekten Xantholinus Dejean, 1821 – fem arter i Norge
       • Slekten Xanthophius
       • Slekten Xestolinus
       • Slekten Yunna
       • Slekten Yunnella
       • Slekten Zenon
       • Slekten Zeteotomus
      • Stammen Thayeralinini - (fossil)
       • Slekten Thayeralinus Solodovnikov & Yue, 2013

Referanser

 1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 15. november 2020. Besøkt 15. november 2020. 
 2. ^ «Artsdatabankens navneopplysninger med artstre». Artsdatabanken. 15. november 2020. Besøkt 15. november 2020. 

Kilder

 • Silfverberg, H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae (Liste over Nordens biller). Helsinki.
 • Zahradník, J. og Chvála, M. 1991. Teknologisk forlags store bok om insekter. N.W. Damm. Om storkortvinger s. 258-261.

Eksterne lenker

 • (en) storkortvinger – oversikt og omtale av artene i WORMS-databasen Rediger på Wikidata
 • (no) storkortvinger hos Artsdatabanken Rediger på Wikidata
 • (sv) storkortvinger hos Dyntaxa Rediger på Wikidata
 • (en) storkortvinger hos Fauna Europaea Rediger på Wikidata
 • (en) storkortvinger hos Fossilworks Rediger på Wikidata
 • (en) storkortvinger hos ITIS Rediger på Wikidata
 • (en) storkortvinger hos NCBI Rediger på Wikidata
 • (en) Kategori:Staphylininae – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons Rediger på Wikidata
 • Staphylininae – detaljert informasjon på Wikispecies Rediger på Wikidata
 • Bilder av noen arter (tekst på russisk)