Staphylinini

Staphylinini
Ontholestes tessellatus
Ontholestes tessellatus
Vitenskapelig(e)
navn:
Staphylinini
Latreille, 1802
Norsk(e) navn: storkortvinger[1]
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyr
Rekke: Leddyr
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Kortvinger
Antall arter: , 120 i Norge
Habitat: terrestrisk
Utbredelse:
Delgrupper:

Staphylinini er en artsrik gruppe av biller som hører til familien kortvinger (Staphylinidae).[2] Gruppen omfatter de største artene i kortvinge-familien, men også en del ganske små arter. Disse billene finner man ofte ved møkk, kadavere eller annet råtnende materiale, men de lever ikke av dette, derimot er de rovdyr som spiser ulike slags smådyr de finner der.

Utseende

Middelsstore til store (3 – 40 mm), vanligvis slanke biller, ofte glinsende svarte eller mørkebrune, dekkvingene er rødlige hos mange arter. Hodet er fremoverrettet og noe flatt, ovalt eller firkantet i omriss. Fasettøynene er vanligvis ganske små og flate, men noen arter i slekten Quedius har fasettøyne som dekker det meste av hodets sider. Kjevene (mandiblene) er ofte lange og sigdformede, særlig hos de større artene. Antennene er jevntykke uten en tydelig avsatt kølle, som oftest ganske tynne, men temmelig korte og tykke hos noen av de store artene i slekten Staphylinus. Brystskjoldet (pronotum) er hvelvet og vanligvis minst så langt som bredt. Hos de fleste artene er det blankt uten hår bortsett fra noen få oppstående børstehår, men hos Staphylinus og noen nærtstående slekter er det matt og fint hårkledt. Dekkvingene er vanligvis noe bredere (til sammen) en brystskjoldet, med tydelige skuldre, og vanligvis med fine, flattliggende hår. Hos mange arter er dekkvingene rødlige, hos andre svarte, ofte med en svak metallglans. Bakkroppen er lang og sylindrisk, vanligvis kraftig punktert, ofte med flekker av tette, filtaktige hår. Beina er korte og kraftige. Hos hannene er de innerste leddene av forføttene (føttene på frembeina) oftest noe utvidet, slik at kjønnene kan skilles på formen til frembeina.

Levevis

Storkortvingene finnes ofte på kadavere, ved møkk eller i kompost, og man kunne gjerne tro at de lever av dette, men det stemmer ikke. De er rovdyr som spiser fluelarver og andre smådyr som lever på det råtnende materialet. De voksne billene løper omkring og flyr også godt. Medlemmene i gruppen Xantholinini er lange og tynne med korte bein, og fører en noe mer underjordisk tilværelse, i likhet med gruppen smalkortvinger (Paederinae). Medlemmene av slekten Quedius er gjerne typiske skogsinsekter, mange kan finnes på og ved sopp, noen er også knyttet til hule trær. De fleste artene i den artsrike slekten Philonthus finnes ved gjødsel, og de er ganske tallrike på beitemark. Slektene Staphylinus, Ocypus og Platydracus omfatter noen ganske store arter, svarte, ofte med røde dekkvinger. Meget vanlig er Staphylinus erythropterus, 14 – 18 mm lang med røde dekkvinger. Denne arter spiser blant annet snegleegg og smellerlarver (kjølmark) og kan være nyttig i land- og hagebruk ved at den er med på å holde bestandene av skadedyr nede. Creophilus maxillosus, som er ca. 12 mm lang, svart med gråflekkede dekkvinger og meget store kjever, er vanlig ved kadavere. Om man plukker opp en storkortvinge vil den gjerne kaste opp sitt illeluktende mageinnhold, som trolig tjener som et salgs kjemisk forsvar.

Systematisk inndeling / antall norske arter

Creophilus maxillosus
Philonthus spinipes
Quedius vexans
Staphylinus erythropterus
Treliste
 • Ordenen biller, Coleoptera
  • Underordenen Polyphaga
   • Overfamilien åtsel- og rovbiller, Staphylinoidea
    • Familien kortvinger (Staphylinidae) Latreille, 1802
     • Underfamilien storkortvinger, Staphylininae Latreille, 1802
      • Stammen Staphylinini Latreille, 1802
       • Understammen Acylophorina
        • Slekten Acylohsellus Smetana, 1995
        • Slekten Acylophorus Nordmann, 1837 - i Norge:
        • Slekten Amacylophorus Smetana, 1971
        • Slekten Anaquedius Casey, 1915
        • Slekten Anchocerus Fauvel, 1905
        • Slekten Australotarsius Solodovnikov & Newton, 2009
        • Slekten †Eolophorus Brunke, Żyła & Solodovnikov, 2019 (fossil)
        • Slekten Hemiquedius Casey, 1915
        • Slekten Paratolmerus Cameron, 1932
        • Slekten Stevensia Cameron, 1932
        • Slekten Turgiditarsus Schillhammer, 1997
       • Understammen Afroquediina
        • Slekten Afroquedius Solodovnikov, 2006
        • Slekten Valdiviodes Smetana, 1981
       • Understammen Algonina
        • Slekten Algon Sharp, 1874
        • Slekten Barypalpus Cameron, 1932
       • Understammen Amblyopinina
        • Slekten Amblyopinodes Seevers, 1955
        • Slekten Amblyopinus Solsky, 1875
        • Slekten Cheilocolpus Solier, 1849
        • Slekten Chilamblyopinus Ashe & Timm, 1988
        • Slekten Ctenandropus Cameron, 1926
        • Slekten Devilleferus Shaw & Solodovnikov, 2017
        • Slekten Edrabius Fauvel, 1900
        • Slekten Heterothops Stephens, 1829 – tre arter i Norge
        • Slekten Loncovilius Germain, 1903
        • Slekten Megamblyopinus Seevers, 1955
        • Slekten Mimosticus Sharp, 1884
        • Slekten Myotyphlus Fauvel, 1883
        • Slekten Natalignathus Solodovnikov, 2005
        • Slekten Philonthellus Bernhauer, 1939
        • Slekten Quediocafus Cameron, 1945
        • Slekten Quediomimus Cameron, 1948
        • Slekten Quediopsis Fauvel, 1878
        • Slekten Rolla Blackwelder, 1952
        • Slekten Sphingoquedius Bernhauer, 1941
       • Understammen Anisolinina
        • Slekten Amelinus Bernhauer, 1915
        • Slekten Amichrotus Sharp, 1889
        • Slekten Anisolinus Sharp, 1889
        • Slekten Barygnathus Bernhauer, 1902
        • Slekten Bombylodes Fauvel, 1904
        • Slekten Diatrechus Bernhauer, 1911
        • Slekten Hesperoschema Scheerpeltz, 1965
        • Slekten Hesperosoma Scheerpeltz, 1965
        • Slekten Janalia Janák, 2018
        • Slekten Misantlius Sharp, 1885
        • Slekten Pammegus Fauvel, 1895
        • Slekten Philomyceta Cameron, 1944
        • Slekten Tolmerinus Bernhauer, 1923
        • Slekten Trigonopalpus Cameron, 1951
        • Slekten Tympanophorus Nordmann, 1837
       • Understammen Antimerina
        • Slekten Antimerus Fauvel, 1878
       • Understammen †Baltognathina (fossil)
        • Slekten †Baltognathus Brunke, Żyła & Solodovnikov, 2019
       • Understammen Cyrtoquediina
        • Slekten Astrapaeus Gravenhorst, 1802
        • Slekten Bolitogyrus Chevrolat, 1842
        • Slekten Cyrtoquedius Bernhauer, 1917
        • Slekten Parisanopus Bréthes, 1900
        • Slekten Quwatanabius Smetana, 2002
        • Slekten Sedolinus Solodovnikov, 2006
       • Understammen Erichsoniina
        • Slekten Erichsonius Fauvel, 1874 - i Norge:
         • Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802)
       • Understammen Hyptiomina
        • Slekten Holisus Erichson, 1839
       • Understammen Indoquediina
        • Slekten Indoquedius Blackwelder, 1952
       • Understammen Philonthina
        • Slekten Actinomorphus Schillhammer, 1996
        • Slekten Actinus Fauvel, 1878
        • Slekten Afrorabigus Levasseur, 1965
        • Slekten Agacerus Fauvel, 1895
        • Slekten Atopocentrum Bernhauer, 1906
        • Slekten Belonuchus Nordmann, 1837
        • Slekten Bisnius Stephens, 1829
        • Slekten Cafius Stephens, 1829 - i Norge:
         • Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806)
        • Slekten Chroaptomus Sharp, 1885
        • Slekten Craspedomerus Bernhauer, 1911
        • Slekten Delgadobius Chani-Posse & Couturier, 2012
        • Slekten Diplostictus Fauvel, 1874
        • Slekten Eccoptolonthus Bernhauer, 1912
        • Slekten Ecitophytes Wasmann, 1923
        • Slekten Flohria Sharp, 1884
        • Slekten Gabriopalpus Schillhammer, 2000
        • Slekten Gabrius Curtis, 1829 – ganske små arter, 12 funnet i Norge
        • Slekten Gabronthus Tottenham, 1955 - i Norge:
         • Gabronthus thermarum (Aubé, 1850)
        • Slekten Glyphesthus Kraatz, 1858
        • Slekten Hasumius Fairmaire, 1891
        • Slekten Hesperomimus Cameron, 1937
        • Slekten Hesperopalpus Shibata, 1973
        • Slekten Hesperus Fauvel, 1874
        • Slekten Hybridolinus Schillhammer, 1998
        • Slekten Ioma Blackwelder, 1952
        • Slekten Jurecekia Rambousek, 1920
        • Slekten Konradus Chani-Posse & Ramírez-Salamanca, 2020
        • Slekten Laetulonthus Moore & Legner, 1973
        • Slekten Leptopeltoides Chani-Posse & Asenjo, 2013
        • Slekten Leptopeltus Bernhauer, 1906
        • Slekten Leucitus Fauvel, 1878
        • Slekten Linoderus Sharp, 1885
        • Slekten Moeocerus Fauvel, 1899
        • Slekten Mysolius Fauvel, 1878
        • Slekten Neobisnius Ganglbauer, 1895 – to arter i Norge
        • Slekten Neoleucitus Wendeler, 1924
        • Slekten Neopescolinus Chani-Posse, 2014
        • Slekten Nephronthus Bernhauer, 1932
        • Slekten Odontolinus Sharp, 1885
        • Slekten Ophionthus Bernhauer, 1908
        • Slekten Orthidus Mulsant & Rey, 1876
        • Slekten Pachypelmopus Scheerpeltz, 1966
        • Slekten Paederallus Sharp, 1885
        • Slekten Paederomimus Sharp, 1885
        • Slekten Paracraspedomerus Moore, 1960
        • Slekten Pescolinus Sharp, 1885
        • Slekten Peucoglyphus Bernhauer, 1926
        • Slekten Phileciton Wasmann, 1894
        • Slekten Philonthoblerius Tottenham, 1949
        • Slekten Philonthus Curtis, 1829 – 46 arter funnet i Norge (inkludert Paragabrius)
        • Slekten Phucobius Sharp, 1874
        • Slekten Platyschema Cameron, 1937
        • Slekten Prianophthalmus Bernhauer, 1932
        • Slekten Pridonius Blackwelder, 1952
        • Slekten Prionopedinus Scheerpeltz, 1972
        • Slekten Proxenobius Seevers, 1965
        • Slekten Pseudocraspedomerus Bernhauer, 1927
        • Slekten Pseudomoeocerus Cameron, 1950
        • Slekten Pseudophilonthus Bernhauer, 1915
        • Slekten Pterygolaetus Bierig, 1937
        • Slekten Rabigus Mulsant & Rey, 1876
        • Slekten Remus Holme, 1837 - i Norge:
         • Remus sericeus Holme, 1837
        • Slekten Scelotrichus Bernhauer, 1915
        • Slekten Shaverdolena Schillhammer, 2005
        • Slekten Sphaeriolinus Steel, 1947
        • Slekten Sternotoxus Bernhauer, 1916
        • Slekten Taxiplagus Bernhauer, 1915
        • Slekten Thinocafius Steel, 1949
        • Slekten Trachyphilonthus Scheerpeltz, 1965
        • Slekten Trapeziderus Motschulsky, 1860
        • Slekten Tropiopterius Bernhauer, 1915
        • Slekten Xanthodermus Bernhauer, 1912
        • Slekten Xenobius Borgmeier, 1931
       • Understammen Philothalpina
        • Slekten Philothalpus Kraatz, 1857
       • Understammen Quediina
        • Slekten Anthosaurus Smetana, 2015
        • Slekten Euryporus Erichson, 1839 – i Norge
         • Euryporus picipes (Paykull, 1800)
        • Slekten Korgella Özdikmen, 2005
        • Slekten †Laevisaurus Brunke, Żyła & Solodovnikov, 2019 (fossil)
        • Slekten Pseudorientis Watanabe, 1970
        • Slekten Quedionuchus Sharp, 1884
        • Slekten Quedius Stephens, 1829 – 32 arter i Norge
        • Slekten Quelaestrygon Smetana, 1999
        • Slekten Quemetopon Smetana, 2015
        • Slekten Queskallion Smetana, 2015
        • Slekten Quetarsius Smetana, 1996
        • Slekten Velleiopsis Fairmaire, 1882
       • Understammen Staphylinina
        • Slekten Abemus Mulsant & Rey, 1876
        • Slekten Agelosus Sharp, 1889
        • Slekten Apecholinus Bernhauer, 1933
        • Slekten Apostenolinus Bernhauer, 1934
        • Slekten Aulacocypus Müller, 1925
        • Slekten Bafutella Levasseur, 1968
        • Slekten Boothia Rougemont, 2016
        • Slekten Cafioquedus Sharp, 1886
        • Slekten Collocypus Smetana, 2003
        • Slekten Creophilus Leach, 1819 - i Norge:
         • Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)
        • Slekten Cyanocypus He & Zhou, 2020
        • Slekten Dinothenarus Thomson, 1858 - i Norge:
         • Dinothenarus pubescens (Degeer, 1774)
        • Slekten Emus Leach, 1819
        • Slekten Eucibdelus Kraatz, 1859
        • Slekten Euristus Fauvel, 1899
        • Slekten Guillaumius Schillhammer, 2001
        • Slekten Hadropinus Sharp, 1889
        • Slekten Hadrotes Mannerheim, 1852
        • Slekten Leistotrophus Perty, 1830
        • Slekten Liusus Sharp, 1889
        • Slekten Menoedius Fauvel, 1903
        • Slekten Miobdelus Sharp, 1889
        • Slekten Naddia Fauvel, 1867
        • Slekten Nelmanwaslus Smetana, 2006
        • Slekten Ocychinus Smetana, 2003
        • Slekten Ocypus Leach, 1819 – ni arter i Norge
        • Slekten Ontholestes Ganglbauer, 1895 – to arter i Norge
        • Slekten Palaestrinus Erichson, 1839
        • Slekten Pancarpius Bondroit, 1913
        • Slekten Paragastrisus Bernhauer, 1923
        • Slekten Parapalaestrinus Bernhauer, 1923
        • Slekten Paraphytolinus Hayashi, 1999
        • Slekten Philetaerius Sharp, 1889
        • Slekten Physetops Mannerheim, 1830
        • Slekten Phytolinus Sharp, 1889
        • Slekten Platydracus Thomson, 1858 – tre arter i Norge
        • Slekten Protocypus Müller, 1923
        • Slekten Protogoerius Coiffait, 1956
        • Slekten Rhynchocheilus Sharp, 1889
        • Slekten Saniderus Fauvel, 1895
        • Slekten Sphaerobulbus Smetana, 2003
        • Slekten Sphaeromacrops Schillhammer, 2001
        • Slekten Staphylinus Linnaeus, 1758 – tre arter i Norge
        • Slekten Tasgius Stephens, 1829
        • Slekten Thinopinus LeConte, 1852
        • Slekten Thoracostrongylus Bernhauer, 1915
        • Slekten Trichocosmetes Kraatz, 1859
        • Slekten Wasmannellus Bernhauer, 1920
       • Understammen Tanygnathinina
        • Slekten Atanygnathus Jakobson, 1909
       • Understammen Xanthopygina
        • Slekten Darwinilus Chatzimanolis, 2014
        • Slekten Dysanellus Bernhauer, 1911
        • Slekten Elecatopselaphus Scheerpeltz, 1972
        • Slekten Elmas Blackwelder, 1952
        • Slekten Gastrisus Sharp, 1876
        • Slekten Glenus Kraatz, 1858
        • Slekten Haematodes Laporte de Castelnau, 1835
        • Slekten Isanopus Sharp, 1876
        • Slekten Lendatus Chatzimanolis, 2019
        • Slekten Nausicotus Sharp, 1884
        • Slekten Nordus Blackwelder, 1952
        • Slekten Ocyolinus Sharp, 1884
        • Slekten Oligotergus Bierig, 1937
        • Slekten Paraxenopygus Bernhauer, 1911
        • Slekten Peripus Chatzimanolis & Hightower, 2019
        • Slekten Phanolinopsis Scheerpeltz, 1968
        • Slekten Phanolinus Sharp, 1884
        • Slekten Plociopterus Kraatz, 1857
        • Slekten Scaponopselaphus Scheerpeltz, 1972
        • Slekten Scariphaeus Erichson, 1839
        • Slekten Smilax Laporte de Castelnau, 1835
        • Slekten Styngetus Sharp, 1884
        • Slekten Terataki Chatzimanolis, 2013
        • Slekten Torobus Herman, 2001
        • Slekten Triacrus Nordmann, 1837
        • Slekten Tricholinus Bernhauer, 1922
        • Slekten Trigonopselaphus Gemminger & Harold, 1868
        • Slekten Xanthopygus Kraatz, 1856
        • Slekten Xenopygus Bernhauer, 1906
        • Slekten Zackfalinus Chatzimanolis, 2012
       • Usikker plassering
        • Slekten Amazonothops Shaw, Orlov & Solodovnikov, 2020

Referanser

 1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 15. november 2020. Besøkt 15. november 2020. 
 2. ^ «Artsdatabankens navneopplysninger med artstre». Artsdatabanken. 15. november 2020. Besøkt 15. november 2020. 

Kilder

 • Silfverberg, H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae (Liste over Nordens biller). Helsinki.
 • Zahradník, J. og Chvála, M. 1991. Teknologisk forlags store bok om insekter. N.W. Damm. Om storkortvinger s. 258-261.

Eksterne lenker

 • (en) Staphylinini – oversikt og omtale av artene i WORMS-databasen Rediger på Wikidata
 • (no) Staphylinini hos Artsdatabanken Rediger på Wikidata
 • (sv) Staphylinini hos Dyntaxa Rediger på Wikidata
 • (en) Staphylinini hos Fauna Europaea Rediger på Wikidata
 • (en) Staphylinini hos Fossilworks Rediger på Wikidata
 • (en) Staphylinini hos NCBI Rediger på Wikidata
 • (en) Kategori:Staphylinini – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons Rediger på Wikidata
 • Staphylinini – detaljert informasjon på Wikispecies Rediger på Wikidata
 • Bilder av noen arter (tekst på russisk)